Usługi

Magazynowanie

Ponad 50 000 m² powierzchni magazynowej w dwóch lokalizacjach - Toruń oraz Bydgoszcz

Transport

Usługi w transporcie lądowym, morskim i lotniczym

Obsługa celna

Obsługa celna oraz magazyn czasowego składowania